Quy định chính sách đền bù hàng hóa bị mất mát, thất thoát trong quá trình vận chuyển. Quy định được ban hành kèm theo quyết định số 0805-01/QĐ-TB ngày 08 tháng 05 năm 2013.

 

I. VẬT PHẨM, HÀNG HÓA KHÔNG ĐƯỢC GỬI

 • Các vật phẩm hàng hóa mà pháp luật Việt Nam quy định cấm lưu thông.
 • Các chất ma túy và chất kích thích thần kinh.
 • Vũ khí đạn dược, trang thiết bị kỹ thuật quân sự.
 • Các văn hóa phẩm đồi trụy, phản động; ấn phẩm , tài liệu nhằm phá hoại trật tự công cộng, chống phá lại Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
 • Vật hoặc chất dễ nổ, dễ cháy và các chất gây nguy hiểm hoặc làm mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường.
 • Các loại hàng hóa mà Nhà nước cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu, nhập khẩu.
 • Vật phẩm, ấn phẩm, hàng hóa cấm nhận.
 • Không gửi kèm tiền các giấy tờ có giá trị như tiền, thư.
 • Không gửi kèm các kim loại quý (vàng, bạc, bạch kim…), các đá quý hay các sản phẩm khác chế biến – gia công từ kim khí quý, đá quý hoặc điện thoại di động trong hàng hóa.

 

II. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI NGƯỜI GỬI HÀNG

 • Quý khách hàng phải tự chịu trách nhiệm về tính trung thực khi kê khai hàng hóa lúc làm thủ tục gửi hàng tại Công ty CP Tàu cao tốc Phú Quốc.
 • Hàng hóa phải có hóa đơn chứng từ hợp pháp-hợp lệ.
 • Gói bọc cẩn thận, hướng dẫn chiều đứng của hàng hóa (nếu có bằng cách đánh mũi tên quy định chiều đứng lên thùng hàng, kiện hàng hay gói hàng) nhằm bảo đảm an toàn cho hàng hóa,
 • Thông báo cho nhân viên của Công ty CP Tàu cao tốc Phú Quốc đối với trường hợp hàng hóa dễ vỡ, dễ đổ, và hàng hóa có giá trị trên 2.000.000 đồng.
 • Ghi đầy đủ thông tin gồm tên, địa chỉ, số điện thoại của người gửi và người nhận lên hàng hóa.
 • Khách hàng phải tự đảm bảo về việc đóng bao, đóng kiện cho hàng hóa của mình.
 • Khi gửi hàng xong quý khách vui lòng gọi thông báo cho người nhận để người nhận chủ động tới điểm nhận hàng để nhận hàng.

III. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐƯỢC NHẬN HÀNG

1. Đối với hàng gửi cá nhân:

 • Khách hàng phải đem theo CMND khi nhận hàng
 • Nếu đi nhận thay người khác thì khách phải đem theo cả CMND của người được nhận và người nhận dùm.
 • Mang theo số điện thoại của người nhận được đăng ký để nhân viên Công ty CP tàu cao tốc Phú Quốc xác minh thông tin khi nhận hàng.

2. Đối với hàng gửi cho Công ty:

 • Người đi nhận hàng phải có giấy giới thiệu của Công ty.
 • Phải có CMND người được giới thiệu.

3. Thời gian nhận hàng tại Công ty CP Tàu cao tốc Phú Quốc theo giờ hoạt động của phòng vé tại khu vực.

4. Khi nhận nếu thấy có sự tác động lên vỏ bọc, niêm yết bên ngoài kiện hàng, khách hàng có thể yêu cầu nhân viên lập biên bản xác nhận để Công ty tiến hành điều tra xác minh, xem xét bồi thường theo quy định về bồi thường thiệt hại khi xảy ra hư hỏng, thất thoát hàng hóa vận chuyển.

5. Quá 15 ngày tính từ ngày gửi hàng mà người nhận không ra Công ty CP Tàu cao tốc Phú Quốc nhận hàng nếu xảy ra tình trạng hư hỏng, mất mát hàng hóa thì Công ty CP Tàu cao tốc Phú Quốc không giải quyết bất kỳ khiếu nại thắc mắc nào.

6. Hàng để quá 3 ngày tính từ ngày Công ty CP Tàu cao tốc Phú Quốc thông báo cho khách đến nơi nhận hàng (ngày Công ty CP Tàu cao tốc Phú Quốc gởi tin nhắn).Tiền lưu kho được tính bằng 10% tiền cước/ngày. Đối với xe máy thì tính theo cước gửi xe qua đêm. Kiểm tra hàng ngay sau khi nhận hàng tại tàu.

 

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG TY CP TÀU CAO TỐC PHÚ QUỐC ĐỐI VỚI VIỆC BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI KHI XẢY RA HƯ HỎNG VÀ THẤT THOÁT HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN

1. Trường hợp hàng hóa bị hư hại hoặc mất mát một phần: Mức bồi thường được trên cơ sở thiệt hại thực tế căn cứ theo giá thị trường đối với hàng hóa cùng loại tại địa điểm và thời điểm mà hàng hóa đó được Công ty CP Tàu cao tốc Phú Quốc chấp nhận vận chuyển, nhưng mức bồi thường không vượt quá 2.000.000 đồng.

2. Khi hàng hóa có sự cố, bị hư hỏng thì Công ty CP Tàu cao tốc Phú Quốc sẽ tìm cách khắc phục, sửa chữa và đưa ra mức bồi thường dựa trên cơ sở là chi phí sửa chữa.

3. Trường hợp hàng hóa bị mất mát hoàn toàn:

 • Trường hợp khách hàng cung cấp chứng từ hợp pháp, hợp lệ chứng minh giá trị thực của hàng hóa bị mất mát, mức bồi thường thiệt hại tối thiểu bằng 50% giá trị thực của hàng hóa, tối đa bằng 100% giá trị thực của hàng hóa.
 • Trường hợp khách hàng không cung cấp chứng từ hợp pháp, hợp lệ chứng minh giá trị thực hàng hóa bị mất mát, mức bồi thường thiệt hại bằng 05 lần giá cước.

V. CÔNG TY CP TÀU CAO TỐC PHÚ QUỐC KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP

Hàng hóa bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu giữ trong quá trình vận chuyển.

Hàng hóa bị huỷ hoại do đặc tính tự nhiên.

Quý khách gửi hàng không nhắc nhở nhân viên Công ty lưu ý về việc bảo quản hàng hoặc không tuân thủ theo đúng quy định về việc bảo quản, đóng bao đóng kiện cho hàng của mình.

Hàng đã nhận ra khỏi quầy giao dịch của Công ty.

Đối với hàng hóa đã gửi trên 15 ngày, Công ty CP Tàu cao tốc Phú Quốc sẽ gọi điện thoại cho người gửi ra nhận lại hàng. Và sau 24 giờ kể từ thời điểm nhân viên của Công ty CP Tàu cao tốc Phú Quốc gọi, nếu người gửi không ra nhận lại hàng hóa đã gửi, thì mọi mất mát và thất thoát hàng hóa Công ty CP Tàu cao tốc Phú Quốc không chịu trách nhiệm bồi thường.

 

Quý khách sử dụng dịch vụ gửi hàng đồng nghĩa với việc đã đọc – hiểu cũng như đồng ý các nội dung trong quy định gửi hàng của Công ty CP Tàu cao tốc Phú Quốc.